Tekstfelt: Togfører Schwartz sætter slutsignalerne på toget i Farum.
Foto: Carsten Schwartz/FmJK arkiv.

Vinterbillede, årstal ukendt
Foto: FmJK arkiv.

Siden er redigeret af Henning Hansen

24. april 2022

Sådan kontakter du os:

Skriv til:

Formand

Henning Hansen

Anekæret 14

3520 Farum

Eller ring til:

 

Telefon: 40 76 38 55

 

helohan14@gmail.com

Historien, kort fortalt:

Latrin og kalk- du har læst rigtigt- var de to transportartikler, der oprindelig satte skub i planerne om en jernbane fra København til Slangerup. Banen skulle transportere latrin- i "Chokoladevogne"- ud til bønder og gartnere i banens opland og tage kalk med tilbage, til de omfattende byggerier på brokvartererne i Kjøbenhavn, i slutningen af forrige århundrede. Kapitalen til den private bane, blev skaffet ved indskud fra sognerådene og ved en "jernbaneskyld" opfundet til lejligheden af overretssagfører V.M.Amdrup. Det gik ud på, at der ved salg af grunde langs banen,

skulle afleveres 30% af værdistig-

ningen til banens anlæg. Så var pengene hjemme. I 1903 blev der udstedt eneretsbevilling til selskabet. Anlægsarbejderne gik i gang og tre år efter, torsdag d. 19 april 1906 blev banen åbnet i regnvejr.

Banen blev hurtigt populær som udflugtsbane til Hareskoven og de store søer. En anden og væsentlig indtægtskilde var transport af grus, særlig til de store baneanlæg inde i Kjøbenhavn, den nye hovedbanegård, godsbanegården og så videre. Til gengæld "slap" man for latrintransporterne. De blev i stedet sendt ud til de store gartnerier på Amager.

Endestationen ved Lygten var uheldigt placeret og i 1916 foreslog Docent A.R.Christensen (kaldet "Sablen" af de studerende på Polyteknisk læreanstalt) at banen skulle tilsluttes Nord- og kystbanen ved Svanemøllen.

Dette projekt så dagens lys 60 år senere !!!!!!

 

I 1976 besluttede en kreds af entusiastiske Farum borgere at bygge en bane fra København L til Slangerup. Efter grundig planlægning, blev anlægsarbejdet påbegyndt, første gang i 1977.

Efter 3 meget kraftige omlægninger, henholdsvis i 1981, 1986 og sidst i 1991, er driften indledt på delstrækninger, og hele banen kunne tages i brug i 1996. Signalsystem indførtes i 1999/2000. Strækningstelefoner regner man med at kunne benytte i 2007.

Det økonomiske grundlag er indskud fra de interesserede og knofedt fra bestyrelse og medlemmer, samt transport af passagerer og gods, særlig grus i størrelse 1:87.

Banen er ca. 0,08 km. lang. Der er følgende stationer: København L med forbindelse til statsbanen, Emdrup, Hareskoven, Farum, Vassingerød med forbindelse til de store grusgrave og endelig Slangerup.

Banen er fortsat i privat eje, men Furesø Kommune yder tilskud efter gældende regler.

 

Vi samler også på Arkivalier og billeder fra KSB samt DSB tiden på Slangerupbanen. Så har du gl. billeder liggende vil vi meget gerne have lov til at tage kopier til vores arkiv.

Klubbens mødeaftener er tirsdage kl. 19 - 21.30
Sidste tirsdag i måneden er fast køreaften.
Byggeriet på anlægget er stadig i gang, dog er det efterhånden "kun" små detaljer der mangler, så som mere beplantning, mennesker, køretøjer, gadebelysning og lys i huse med mere. Nu arbejdes der også på at udvide anlægget til næsten dobbelt størrelse, så der også bliver plads til noget DSB: Vigerslev (Skjult opstilling og vendesløjfe), Nørrebro, KH Nøl (Overlevering til KSB), Hellerup st. og Helsingør med færgelejer, samt en station mere på KSB: Emdrup st.

Så vi har brug for flere aktive hænder.

Alle er velkomne.

PS. Ring i forvejen og aftal nærmere eller send en Mail.

Farum Modeljernbane Klub af 1976

Scooterfolket på tur. Foto: Henning Hansen 2021

Esso tank ved at være på plads 2021. Foto Henning Hansen

Forside

KS 100 som linje 3. foto: Henning Hansen 2021

Så er Williams Hotel på plads Foto: maj 2013 Henning Hansen

Besøg i små grupper kan arrangeres.

Dog er en del af anlægget ikke farbart på grund af sporombygning.

 

Med venlig hilsen

FmJK af 1976

 

Kan være et billede af 1 person, legetøj, scooter og udendørsKan være et billede af tog og jernbaneKan være et billede af indendørs

 

 

 

 

Farum Model Jernbane Klub af 1976 er en klub for modeljernbane interesserede mennesker, med vægten lagt på KSB. Kjøbenhavn - Slangerup Banen samt lidt DSB.

Vi bygger et anlæg i størrelse 1:87, to-skinne jævnstrøm, 12 volt digital system
LENZ. Tidsepoke 2, nærmere betegnet i 1930 érne.

Der udgives et klubblad: KSB Model Tidende ca. 4 - 6 gange om året. Dette blad indeholder informationer om klubbens møder, udflugter, køreaftener, medlemmernes rejsebeskrivelser, artikler om KSB og meget andet med relation til jernbaner i ind- og udland. Det hele krydres med diverse fotos.

Klubben er åben for alle med interesse i ovenstående.

Kontingentet er  pt. Voksen……  300 kr. halvårlig
Børn og unge under uddannelse.  150 kr. halvårlig
Passive medlemmer......................  200 kr. helårlig.

Indmeldelse sker til Formand: Henning Hansen
Telefon: 44 99 38 55 eller 40 76 38 55
E-mail:
helohan14@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/farummodeljernbaneklub/